Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
tlmočenie
.................................................................................................................................................................................


Zachovanie dôvernosti údajov a informácii obsiahnutých v prekladových textoch resp. v obsahu tlmočenia je upravné vo Všeobecných obchodných podmienkach našej spoločnosti ako aj v zmluvách o spolupráci uzavretých medzi našou spoločnosťou a našimi prekladateľmi a tlmočníkmi.


.................................................................................................................................................................................
ponúkame tieto druhy tlmočenia:

•   konzekutívne – tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči
•   simultánne – tlmočník hovorí zároveň s rečníkom
•   súdne – tlmočník je zaregistrovaný na príslušnom krajskom


.................................................................................................................................................................................
finálna cena prekladu sa vypočíta na základe

Finálna cena za tlmočenie závisí od druhu tlmočenia, jeho náročnosti, počtu objednaných hodín, príp.dní, cestovných a ubytovacích nákladov pre tlmočníka, ak je tlmočenie mimo Bratislavy.
© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.