Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
preklady
.................................................................................................................................................................................


široká škála jazykov
•   Zaistíme preklady a korektúry z / do 20 jazykov.


.................................................................................................................................................................................
zabezpečíme preklad z nasledovných odborov
•   administratíva
•   automobilový priemysel
•   bankovníctvo
•   business
•   ekonómia, management
•   elektrotechnika
•   environmentalistika
•   logistika
•   manuály s obrázkami
•   médiá
•   medzinárodne právo, zmluvy
•   návody na obsluhu
•   počítače, programovanie
•   právne texty
•   reklama
•   stavebníctvo
•   strojárstvo
•   podľa špecifických požiadaviek klienta


.................................................................................................................................................................................
korektúry rodeným hovorcom
•   Zaistíme štylistickú a gramatickú korektúru textu.


.................................................................................................................................................................................
preklady so súdnym overením
•   Preklad súdne overí registrovaný tlmočník, ktorý pripojí tlmočnícku doložku s guľatou        pečiatkou súdneho tlmočníka


.................................................................................................................................................................................
finálna cena prekladu sa vypočíta na základe

•   počtu normostrán preloženého textu
•   náročnosti prekladu
•   štylistickej a grafickej podoby prekladu
•   časového úseku potrebného na vyhotovenie prekladu

V cene je zahrnutá odmena pre manažéra, prekladateľa a korektorov. Preklad vyhotovuje prekladateľ - odborník na požadovanú špecifickú oblasť a terminológiu, nasleduje kontrola kompletnosti a jednotnosti prekladu a jeho obsahovej zhody s východzím textom. Konečná lingvistická a štylistická úprava je finalizovaná osobou s rodným jazykom zhodujúcim sa s jazykom prekladu.
© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.